Caroline Wilson Iglebæk (21) er lærlingerepresentant i Yrkesopplæringsnemnda. Har tatt både yrkesfag , fagbrev og stud.spes. Jobber til daglig som kokk. Kan svare elever og foreldre som lurer på hvordan det er å velge yrkesfag og ta stud.spes senere. Foto: Kristian Hole
Mikal Thorstensen (18) Nestleder i Elevorganisasjonen i Agder og VG3 elev på KKG. Kan svare om Hvordan det er å være elev og elevrådsarbeid. Foto: Privat
Anne Klepsland Simonsen, rådgiver i NHO. Jobber blant annet med å sikre at bedriftene i Agder får tak i den kompetansen de trenger. Leder av Yrkesopplæringsnemnda. Kan svare foreldre og elever som lurer på hva næringslivet i regionen trenger. Foto: Kjartan Bjelland
Tina (Anne Katrine) Kværne, Rådgiver ved Kongsgård skolesenter, den kommunale voksenopplæringen. Jobber med karriereveiledning av minoritetspråklige elever med ulik alder og skolebakgrunn fra utland. Hovedoppgaven min er rådgiving og innsøking mot VGs, men hjelper også dem som tenker høyere utdanning i Norge. Foto: Tor Herskedal
Alexander Liane, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Agder. Kan svare på en del spørsmål angående rettigheter du har som lærling og arbeidstaker. Foto: Privat
Hans Lund, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Eva Myklebust
Jofrid Meidell, generell studieveileder ved UiA. Kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til valg av studier på universitetsnivå. Har grunnleggende kjennskap til alle fagområdene ved UiA, og kan være til god hjelp hvis du vil finne ut hva som kan være aktuelle studier for deg. Foto: UiA
Geir Lauvdal, rådgiver ved Mandal videregående skole. Foto: Kjetil Jossang / kjetil@fotominn
Inger Helen Lindseth, rådgiver ved Mandal videregående skole. Foto: Kjetil Jossang / kjetil@fotominn
Marianne Stray Aas, rådgiver på Fiskå skole. Hennes hovedoppgave er å veilede 10. klasser til å velge det utdanningsprogrammet som er riktig for dem. Liker å snakke med elever om fremtidsplaner og ønsker å gjøre overgangen til videregående skole så god som mulig. Foto: Privat
Leif Jonassen, rådgiver for fag og yrkesopplæringen/bygg og anleggsteknikk i Agder fylkeskommune. Foto: Privat
Lene Aukland Heiberg, rådgiver ved Mandal videregående skole. Foto: Kjetil Jossang / kjetil@fotominn
Mia Smørdal Krokvik, rådgiver i fylkeskommunen. Kan svare på ting på et overordnet plan når det gjelder inntak til videregående skole. For eksempel inntakspoeng, nærskoleprinsippet, historikk på karaktersnitt, generelle spørsmål angående selve inntaket, Vigo-søknad og diverse spørsmål som ikke gjelder enkeltskoler. Foto: Privat
Dagfinn Svanøe (32), regionnestleder i LO og jobber for over 36000 arbeidsfolk på Agder. Kan litt om mange fag, men mest om elektro. Kan også si en del om muligheten for arbeid i forskjellige fag i Agder. Foto: Privat
Hildegunn Fardal, tillitsvalgt i Fagforbundet Agder. Jobber blant annet med barne- og ungdomsarbeiderfaget og er sensor ved fagprøver. Er selv barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage. Foto: Privat

Følg oss også på sosiale medier for snaps, spørsmål og annet gøy.