Spør oss!

Hvor mange elever er det plass til på forskerlinja til høsten?

Elias

Satser på at du mener ved Vågsbygd vgs. og der er det planlagt 30 plasser til høsten.

Mia Smørdal Krokvik, rådgiver ved inntak og elevtjenester i Agder FK

Kan man søke tipp uten å være vant til å bruke henda i arbeid? Kan man lære det liksom der. Mandal vgs

Lurer

Ja, interesse for faget er det viktigste.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Generelt usikker

Hei, jeg skal søke nå snart. Men er fortsat kjempe usikker på hva jeg skal gå.. Synes det er veldig trist at vi ikke fikk komme på besøk til Mandal vgs å besøke linjene men men. Jeg er en aktiv jente som spiller både fotball og håndball. Så jeg vurderer bredde idrett, men er nokså skole lei.. Får relativt gode karakterer. Men det virker så mye greiere å gå yrkesfag. F.eks. Tipp, men vet egentlig ikke helt hva det går ut på? Aner ikke hva jeg vil bli i fremtiden.. Men hvis jeg hadde gått tipp, eller et yrkes fag ville jeg fått fagbrev, og i tillegg fått studiekompetanse siden skole på kvelden.

Generelt usikker

Hei! Vi synes det er like kjipt som deg at det ikke er blitt noe vgo-dager og besøk av dere til Mandal vgs. Skjønner usikkerheten din. Du nevner TIP. I år har vi mange jenter på TIP som trives kjempegodt :) Mange gode muligheter der, og som du sier, det kan kombineres med å ta studiekompetanse. Foreslår at du tar en titt på hjemmesida vår, www.mandal.vgs.no. klikk på "utdanningstilbud". Sjekk gjennom filmene og tekstene om utdanningsprogrammene. Er du fortsatt veldig i tvil, kontakt en av rådgiverne på mail:

inger.helen.lindseth@mandal.vgs.no. Lykke til.

Geir Lauvdal, rådgiver ved Mandal videregående

Godt klassemiljø

Hva gjør lærerne for å skape et godt klassemiljø?

Spørsmål fra Instastory

Alle skolene er opptatt av å skape gode klassemiljø. Det skaper godt læringsmiljø og forebygger mobbing og utestenging. Flere skoler er det som heter VIP makkerskapskoler, dvs at elevene i starten av året får en makker som man sitter sammen med i 3 uker, så får man en ny i tre uker etc. Ellers gjør man sosiale ting som grilling, turer, aktiviteter i klassen osv. Elevundersøkelsen viser at det er høy trivsel på skolene.

Geir Lauvdal, rådgiver ved Mandal videregående

Hva gjør lærerne for å skape et godt klassemiljø?

Spørsmål fra Instastory

De bruker ulike virkemidler, men alle lærere er opptatt av at god trivel skaper bedre læring. Så særlig den første måneden er fokuset bli kjent samt mer mestringsbasert undervisning. Og videre i året vektlegges det å gi differensiert undervisning slik at de fleste, helst alle, kan kjenne en god faglig utvikling.

Hans Lund, rådgiver i Agder fylkeskommune

Hvis man velger studiespesialiserende med helse på kvadtaturen, kan man da velge realfag?

?

Ja, du kan velge biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Hvilke linjer kan jeg gå på for å bli interiørarkitekt?

.

Det er flere muligheter. En av dem er frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Du kan ta fagbrev i interiør og eksponeringsdesign. Videre kan du ta påbygg og for eksempel studere interiørarkitektur og møbeldesign.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Hvilke linjer kan jeg gå på for å bli interiørarkitekt?

.

Det er flere veier å gå, men kunst, design og arkitektur har kanskje flest fag i den retningen. Det er en studieforberedende retning med relativt mye fag på feltet interiør.

Det er også en yrkeslinje som heter Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) som kan gi mye stimulans i den retningen. Den har noe mindre teori.

Hans Lund, rådgiver i Agder fylkeskommune

Hva slags karakterer bør man ha for å ta t- matte? Og hva bør man ha for å ta p-matte?

:)

Det er anbefalt å ha 4 i grunnskole matte for å ta T-matte. Men det er fordeom lurt å vurdere ut ifra hva du trenger for utdanningen du vil ta og hva du selvønsker

Mikal Thorstensen, Elevorganisasjonen og elev ved KKG

må man velge både et studiespes fag og et yrkes fag når man søker?

emma helling

Nei, du velger fritt blant de 15 utdanningsprogrammene, tre ulike.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Prøver før høstferien

Er det mange prøver før høstferien, eller er det fokus på det sosiale?

Instastory

Hei! Vår skole pleier å få til en god blanding av sosiale aktiviteter og faglig arbeid. Det tror jeg egentlig gjelder alle skolene. Det er ikke svært mange prøver før høstferien. Kan nevne at alle skolene pleier å holde kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk ganske tidlig. Dette for å finne ut hvilket nivå elevene er på, og hvordan skolen kan tilrettelegge undervisningen best mulig for alle elever.

Geir Lauvdal, rådgiver ved Mandal videregående

Helsesykepleier

Hvor mange ganger i uka er det helsesykepleier tilgjengelig?

Instastory

Hei! Alle skoler har helsesykepleier. De fleste har helsesykepleier på skolen hver dag. De største skolene har gjerne to helsesykepleiere.

Geir Lauvdal, rådgiver ved Mandal videregående

Sammensetning av klasser

Hvordan blir klassene satt sammen? alfabetisk eller fra området man er fra?

Instastory

Hei! Det tror jeg varierer fra skole til skole. På vår skole kommer elevene fra 4 ungdomsskoler. Vi passer på å "mikse" slik at man kommer sammen med kjente, men også med mange nye.

Geir Lauvdal, rådgiver ved Mandal videregående

Hvor lange er friminuttene?

Instastory

Det vil variere fra skole til skole, og ikke minst hvilke friminutt det er snakk om. Skolene er gode til å gi små pauser mellom timene, dette får man også for det kan (avhengig av hvilke linje du går på) være bytting av klasserom og lokaler.

Caroline Iglebæk Wilson, lærlingrepresentant og kokk

Bli kjent

Er det mye vanskeligere å få venner, eller er det et opplegg for at folk skal bli godt kjent med hverandre i begynnelsen?

Innsendt fra snapchat

Hei! Mange skoler har masse ulike aktiviteter ved skolestart. Det kan være turer, grilling, natursti, sosiale happeninger i klassen eller fellesarealer o.l. På vår skole hadde vi noe som kalles for makkerskap de første 9 ukene. det betyr at man sitter med en fast person i klasserommet i 3 uker, så bytter man og får en ny i 3 uker osv. Det betyr at man blir bedre kjent, og at man unngår "klikker". Lykke til på ny skole!

Geir Lauvdal, rådgiver ved Mandal videregående

Har man noe samarbeid utover sin egen klasse? feks med andre linjer?

Instastory

Det varierer helt fra linje til linje, og ikke minst fra skole til skole.

Er ikke noe ja eller nei fasit her.

Caroline Iglebæk Wilson, lærlingrepresentant og kokk

Hvordan blir elevene tatt imot, er det noe fadderopplegg eller klasseturer?

Instastory

Alle de videregående skolene har ulike opplegg i begynnelsen av skoleåret, for å hjelpe elevene til å bli kjent med hverandre. Det varierer fra skole til skole.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Hvordan fungerer 10% regelen egentlig?

Instastory

Hvis du har mer enn 10% fravær i et fag, kan du risikere å ikke få karakter i faget.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Er det dyrt å ta opp fag hos privatist etter videregående?

Innsendt fra snapchat

Ja, det lønner seg å jobbe så godt som mulig mens du går på videregående.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Er det mulig å bytte ut noen fag hvis man har et annet morsmål og vil ta morsmålseksamen?

Instastory

Hvis du tar muntlig og skriftlig eksamen i ditt morsmål, kan du søke om å slippe 2. fremmedspråk.

Marianne Stray Aas, rådgiver i oppvekst i Kristiansand kommune

Følg oss også på sosiale medier for snaps, spørsmål og annet gøy.