Ulik risiko for å miste barn

I Norge har folk med pakistansk bakgrunn en dobbelt så høy risiko for å oppleve dødfødsel og spedbarnsdød.

Publisert: Publisert:

I Norge er tallet på dødfødte og barn som dør før de fyller ett år blant de laveste i hele verden. Det er til gjengjeld en viss forskjell på hvor ofte dette skjer i ulike deler av befolkningen vår.

(Se faktaboks nederst)

I en ny studie har forskere fra blant annet Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Bergen undersøkt statistikken over dødfødsler og spedbarnsdød nærmere, i perioden fra 1995 til 2010.

Her kommer det frem at risikoen for slike dødsfall i denne perioden var dobbelt så høy i befolkningsgruppen med pakistansk bakgrunn som i den etnisk norske gruppen.

Forskjellene består

Forskerne brukte Medisinsk fødselsregister og statistikk fra Statistisk sentralbyrå for å finne frem fødte og dødfødte, og for å finne informasjon om mor og far.

En tidligere studie fra perioden 1967 til 1993viste at kvinner i Norge som ble født i Pakistan hadde en høyere risiko for å miste barnet i mors liv og i løpet av det første leveåret, enn norskfødte kvinner med norsk bakgrunn hadde.

Men etter hvert som også barn av de som innvandret til Norge selv har fått barn, ville forskerne vite om risikoen hadde gått ned.

Den nye studien viser at spedbarnsdødsrisikoen riktignok var blitt lavere blant de som var født i Norge av pakistanske foreldre, men fremdeles var det forskjeller. Risikoen for dødfødsler gikk bare ned blant de med pakistansk bakgrunn når forskerne tok med tall fra helt tilbake til 1980.

— Studien viser at den økte risikoen består også i neste generasjon, sier en av forskerne bak studien, Ingvil Krarup Sørbye ved Norsk kompetansesenter for kvinnehelse ved Oslo universitetssykehus til forskning.no.

Les mer:

Kan redde nyfødte med hjertefeil

Antallet dødfødsler og spedbarnsdødsfall har imidlertid gått ned i hele befolkningen, og befinner seg på nå på et rekordlavt historisk nivå.

Men hvorfor ser risikoen fremdeles ut til å være større i noen grupper?

Ser mulige årsaker

Forskerne har bare sammenlignet tre grupper; norskfødte med norsk bakgrunn, norskfødte med pakistansk bakgrunn og pakistanskfødte med pakistansk bakgrunn.

De har ikke sett på risikoen for dødfødsler og spedbarnsdød i for eksempel i befolkningsgrupper med annen landbakgrunn. Studier fra utlandet har vist at risikoen kan varierer sterkt mellom grupper fra ulike land.

Det finnes noen mulige forklaringer på hvorfor dødfødsler og spedbarnsdød forekommer oftere blant de med pakistansk bakgrunn, uansett om de er født i Norge eller ikke, ifølge den nye studien.

En av dem kan være at foreldre i befolkningen med pakistansk bakgrunn oftere er i slekt, sammenlignet med de norskfødte med norsk bakgrunn. Det er kjent at risikoen for arvelige sykdommer og misdannelser øker hvis mor og far er fetter og kusine.

Slike ekteskap inngås sjeldnere blant de med pakistansk bakgrunn som er født i Norge, enn blant de som er født i Pakistan, men foreldreslektskap er fremdeles en av forklaringene, mener forskerne.

Les mer:

Velger livsledsager med samme bakgrunn

Andre risikofaktorer

I tillegg er lavere utdanningsnivå hos mor satt i sammenheng med både fosterdød og spedbarnsdød. I perioden frem til 2010 var det fremdeles slik at begge gruppene med pakistansk bakgrunn hadde et lavere utdanningsnivå enn de med norsk bakgrunn.

Forskerne understreker at det totale bildet fremdeles kan endre seg når man tar med tall fra etter 2010. Da vil flere norskfødte med pakistansk bakgrunn ha fått barn.

Av mulige medisinske forklaringer på risikoforskjellene, fant forskerne i den nye studien at det oftere diabetes, nedsatt fostertilvekst og for tidlig fødsel blant kvinner med pakistansk bakgrunn, enn blant de med etnisk norsk bakgrunn.

Derimot røyket de sjelden i svangerskapet.

Kan finnes flere forklaringer

En usikkerhet ved studien er at det skjer så få dødfødsler og spedbarnsdødsfall i Norge, innvender forskerne selv.

— Få tilfeller gir større usikkerhet når vi skal sammenligne grupper, sier Sørbye.

Det kan fremdeles hende at statistikken skjuler flere mulige årsaker til risikoforskjellene for dødfødsler og spedbarnsdød, men forskerne kommer ikke nærmere noen full forklaring med den informasjonen de har brukt i studien.

Les mer:

Fødselsvekt påvirker hjernen

At kvinnene, uansett bakgrunn, fikk en lavere risiko for å oppleve fosterdød kan imidlertid tyde på begge grupper har nytt godt av forbedringer i svangerskaps- og nyfødtomsorgen i perioden fra 1995 til 2010, mener forskerne.

— Det kan bety at vi forhindrer dødsfall i mors liv, men den samme tilstanden kan gi økt risiko for å dø etter fødselen.

— Dette gjelder særlig misdannelser eller andre alvorlige arvelige tilstander. Selv om spedbarnsdødeligheten er på et historisk lavt nivå i Norge, slik at det forekommer få tilfeller, vil dette slå sterkere ut for grupper med en høyere risiko, sier Sørbye.

FAKTA:

Omfatter:

Dødfødsler, altså fosterdød senere enn 22 uker inn i svangerskapet, eller der fosteret veier 500 gram eller mer, og alle spedbarn fram til ett år, i de følgende befolkningsgruppene i Norge:

1. Pakistanskfødte av foreldre med pakistansk bakgrunn

2. Norskfødte av foreldre med pakistansk bakgrunn

3. Norskfødte av foreldre med norsk bakgrunn

Antall spedbarnsdødsfall i de tre gruppene:

1. 6,9 av 1000

2. 5,6 av 1000

3. 2,9 av 1000

Alle data er fra perioden 1995 til 2010

Referanse:

I. K. Sørbye, C. Stoltenberg, J. Sundby, A. K. Daltveit og S. Vangen. Stillbirth and infant death among generations of Pakistani immigrant descent: a population-based study.ACTA Obstetricia Gynecologica Scandinavica. Februar 2014. Artikkelen er skrevet av forskning.no.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.