– Vi har gjort alt feil

– Vi har gjort alt feil. Utsagnet kommer fra en lærer som har vært på gruppesamling i Avdeling for barn- og unges psykiske helse (ABUP) der foreldre og lærere har blitt undervist i hvordan skolen bør møte ungdom som sliter med angst.