Når dødsboet skal gjøres opp – hva med den digitale arven?