19-åringene Johanne Hansen Kongerød Vik (t.v.), Anette Vranum og Emily Berge tror uvitenhet og manglende erfaring kan få store konsekvenser når unge drikker. 19-åringene Johanne Hansen Kongerød Vik (t.v.), Anette Vranum og Emily Berge tror uvitenhet og manglende erfaring kan få store konsekvenser når unge drikker. Foto: Kristin Ellefsen

Bør ungdom få smake alkohol hjemme?