På flyplas­sen fikk Nina (63) beskje­den: Din innreise­til­latelse er truk­ket tilbake