Fra venstre: Jan Oddvar Skisland, Gunnar Sannæss, Odd Nordmo og Rune Valle, som sammen med sine respektive koner eier en 23 fots Daycruiser. Fra venstre: Jan Oddvar Skisland, Gunnar Sannæss, Odd Nordmo og Rune Valle, som sammen med sine respektive koner eier en 23 fots Daycruiser. Foto: Sondre Transeth

Hvorfor ikke eie sammen med naboen?