• Fra venstre: Jan Oddvar Skisland, Gunnar Sannæss, Odd Nordmo og Rune Valle, som sammen med sine respektive koner eier en 23 fots Daycruiser. FOTO: Sondre Transeth

Hvorfor ikke eie sammen med naboen?

Det er mange gode grunner til å eie og dele på utstyr som sjelden brukes, sammen med andre. Disse familiene har gått sammen om å kjøpe båt og er strålende fornøyd med sameiet.