Analysen måler Norges omstillingstakt i forhold til andre sammenlignbare land, og viser at vi er dårligst i Norden på digitalisering i bedrifter og offentlig sektor.

Forspranget Norge hadde fra før, med høy teknologianvendelse i befolkningen, relativt høy digitalisering i næringslivet og gode tilkoblingsmuligheter, er ikke lenger nok til å hevde seg i toppen. Søreide mener at Norge har brukt koronakrisepakker til å sementere gamle næringsstrukturer, fremfor å øke takten på den grønne og digitale omstillingen.

Konsekvensen er svekket internasjonal konkurransekraft og en utvikling som står i veien for etablering av nye jobber, næringer og eksportsuksesser.

Politikere, kom på banen!

Trenden som avdekkes i rapporten samsvarer ikke med regjeringens ambisjoner og planer om at Norge skal ligge i front på digitalisering både i næringslivet og offentlig sektor. Tendensen lover heller ikke godt i forhold til målet om at digitalisering skal bidra til utslippskutt, velferdssikring og etablering av flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser i hele landet.

Konsekvensen er svekket internasjonal konkurransekraft og en utvikling som står i veien for etablering av nye jobber, næringer og eksportsuksesser.

For å lykkes må vi heve ambisjonsnivået og aktivitetstakten på digitaliseringen, og alle mann må på dekk hvis vi skal snu skuta.

Digital transformasjon

Det er forskjell på digitalisering som gjelder effektivisering av drift og digital transformasjon. Sistnevnte innebærer en total endring, et redesign av virksomheten på alle nivåer.

Digitalisering av enkeltprosesser er selvfølgelig en forutsetning for en digital transformasjon, men skal virksomhetene styrke konkurransekraften – og særlig internasjonalt – er det helt essensielt å forstå at fremtidige konkurransefortrinn finnes i digital transformasjon. Vi trenger et digitalt kvantesprang, ikke museskritt.

Virksomheter som ikke legger en strategi for digital transformasjon risikerer rett og slett å miste sin posisjon til nye bedrifter som er bedre rigget for fremtidens markedssituasjon.

Gründernes fordel

Oppstartsbedrifter med innovative gründere har en klar fordel; de har ofte et sterkt engasjement for å utfordre eksisterende markeder med disruptive teknologier.

Kamilla Sharma er administrerende direktør i regionens innovasjonsselskap Innoventus Sør AS. I 2017 ble hun kåret til Årets kvinnelige leder på Sørlandet. Hun er en erfaren næringslivsleder, innehar flere styreverv og har sittet i flere offentlige utvalg. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Innoventus Sør

Slike bedrifter starter med blanke ark, og er ikke avhengige av gammel teknologi eller bundet av kostnader knyttet til tungvinte systemer og vedlikehold av etablerte strukturer. Oppstartsbedriftene kan plukke og ta fra nye teknologier, helhetlig eller delvis, og dermed finne nye, innovative løsninger som er skreddersydd virksomheten.

De dyktigste gründervirksomhetene fokuserer ikke bare på de problemer eller utfordringer som allerede eksisterer, de tar også høyde for fremtidige scenarier, og legger opp til en smidig tilnærming til potensielle endringer i markedssituasjonen.

Et velkjent eksempel fra en tidligere NHO Reiseliv-rapport var da Airbnb, den nettbaserte markedsplassen for formidling av private overnattingssteder, i løpet av kort tid overtok halvparten av alle overnattingene som tidligere ble booket hos hotellene i Norge.

Unngå «alt var bedre før»

Teknologi har gått fra å være en bransje til å bli en forutsetning for utvikling i alle bransjer, og koronapandemien viste hvor endringsdyktige vi er når vi må.

En av de største utfordringene for ledere i dag er å slippe tanken om at det er mest fornuftig å gå tilbake til hvordan ting ble gjort før pandemien.

Selv om vi erfarte at det er fullt mulig med radikale endringer på kort tid, er mange likevel programmert til å foretrekke det kjente fremfor å satse på noe nytt. Det er lett å tenke at en digital transformasjon er risikabelt, ikke glem at risikoen ved å la være kan bli større.

Suksessrike virksomheter rygger ikke inn i fremtiden, men kjennetegnes ofte av holdningen «Try Fast, Fail Fast».

Norges ledende tech- og næringslivskonferanse, Techpoint, avholdes 28.–29. september i Kristiansand. Så vi trenger ikke vente lenge eller dra langt for å få inspirasjon og høre erfaringer fra de beste i klassen. Kanskje dette kan bli startskuddet for en digital transformasjon av din virksomhet også?

Lykke til!