Etterlyser ytterligere rentekutt fra bankene

foto