• Det er på tide å la prisbevisstheten på forbruksvarer smitte over til pensjonsproduktene, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Shutterstock

Prislappen er viktig

Norske forbrukere er prisbevisste. De styrer unna overprisede overflødigheter – såfremt produktinformasjonen er lett tilgjengelig og presentert på en forståelig måte.