En avtale trenger ikke å være skriftlig for at den skal være bindende. En muntlig avtale er like bindende. En avtale trenger ikke å være skriftlig for at den skal være bindende. En muntlig avtale er like bindende. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock

Avtaleinngåelse mellom privatpersoner – når er du egentlig bundet?