De andre ble sure og følte seg avvist da leseren meldte seg ut av lesesirkelen