Kristian Løining tester sitt eget påmeldingssystem på et kasseapparat, til stor glede for styreleder Roy Mersland (til venstre), Sigmund Brocks (bak i midten) og Kjell Ingvar Torvik. Kristian Løining tester sitt eget påmeldingssystem på et kasseapparat, til stor glede for styreleder Roy Mersland (til venstre), Sigmund Brocks (bak i midten) og Kjell Ingvar Torvik. Foto: Kjartan Bjelland

– Selger inntil 1000 billetter daglig