Andreas Jølstad har byttet ut visninger, kontraktsmøter og utarbeiding av prospekt med innsamling og videreformidling av overskuddsmat til vanskeligstilte. Her er det organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» som får fylt bilen med diverse matvarer. Andreas Jølstad har byttet ut visninger, kontraktsmøter og utarbeiding av prospekt med innsamling og videreformidling av overskuddsmat til vanskeligstilte. Her er det organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» som får fylt bilen med diverse matvarer. Foto: Kristin Ellefsen

Droppet karrieren som megler og solgte hus for veldedig jobb