Adele Johansen er i ferd med å fylle plantebeltet med granplanter. Da hun ble 50 prosent permittert fra jobben heiv hun seg rundt og fikk sesongjobb som skogplanter. Adele Johansen er i ferd med å fylle plantebeltet med granplanter. Da hun ble 50 prosent permittert fra jobben heiv hun seg rundt og fikk sesongjobb som skogplanter. Foto: Kjartan Bjelland

Permitterte og arbeidsledige tar sesongjobb som skogplantere