Slutten på begynnelsen

Har året levd opp til forventningene? Er døtrene våre fremtidige grønne ledere, og har vi funnet inspirasjonen og energien som vi forventet?