– Egg holder seg et halvt år etter utløpsdato, melk smaker godt lenge, og enslige bananer fortjener å bli kjøpt, sier Mette Nygård Havre. Hun kaller seg en matredder og jobber for at vi skal kaste mindre mat. I fjor fikk hun meieriene til å endre merkingen på for eksempel melk fra «Best før» til «Best før, men ikke dårlig etter». – Egg holder seg et halvt år etter utløpsdato, melk smaker godt lenge, og enslige bananer fortjener å bli kjøpt, sier Mette Nygård Havre. Hun kaller seg en matredder og jobber for at vi skal kaste mindre mat. I fjor fikk hun meieriene til å endre merkingen på for eksempel melk fra «Best før» til «Best før, men ikke dårlig etter». Foto: Christin Eide

Folk flest kaster middagsrestene. Slik sparte Mette Nygård Havre på å innføre restetorsdag.