Psykologspesialisten: Permittert? Tap av inntekt? Slik kan det påvirke parforholdet ditt.

Kan man stole på at parforholdet er tuftet på kjærlighet og omsorg for hverandre, ikke på økonomiske fordeler?

Publisert:
 • Line Marie Warholm

Psykologspesialist og forfatter Line Marie Warholm gir råd om hjemmelivet. Forslag til temaer hun kan skrive om? Tips oss gjerne.


Psykologspesialist Line Marie Warholm. Foto: Astrid Waller

For noen har de siste månedene vært en mulighet til å utvikle parforholdet og lære hverandre bedre å kjenne. For andre par har perioden vært preget av store utfordringer.

Kanskje har du oppdaget nye sider ved partneren din. Noen har hatt mer tid sammen, laget rom for dypere samtaler. Opplevelsen av at en ytre fare truer, kan skape større samhold og behov for å søke trygghet.

For andre har mangelen på aktivitet og stimulering utenfra gjort at tomheten i forholdet trer tydeligere frem.

Økonomien spiller inn

For en del par har arbeidssituasjonen – og dermed familiens økonomi – endret seg. Det kan påvirke parforholdet. Dynamikken blir annerledes hvis den som har tjent mest penger, plutselig tjener minst. Noen opplever at maktbalansen forskyves. For den som har mye av sin selvfølelse og identitet knyttet til å være forsørger, blir det vanskelig når man plutselig ikke lenger tjener så godt.

I fraværet av selvtilliten jobben har gitt, kan det oppstå mindreverdighetsfølelse. Man føler at man ikke strekker til. Det kan skape tristhet og apati, eller bitterhet og sinne. Kanskje blir man mer irritabel og aggressiv, og mer avvisende overfor partneren. Eller man trenger mer nærhet og oppmerksomhet, og blir mer såret ved avvisning enn man pleier. Det er fordi selvopplevelsen er skjørere. Man trenger mer bekreftelse på at man er god nok fra sine nærmeste. Den som før var den sterke og stødige, kan bli den som nå trenger støtte.

Egen sårbarhet

For noen har koronaen blitt en mulighet til å utvikle parforholdet og lære hverandre bedre å kjenne. For andre har denne perioden forstyrret balansen på en slik måte at det oppstår avvisning og konflikter.

Mye avhenger av hvordan man håndterer sin egen sårbarhet. Tør man å lene seg på den andre? Kan man stole på at parforholdet er tuftet på kjærlighet og omsorg for hverandre, ikke på økonomiske fordeler? Vil man tape respekt når man en periode ikke kan bidra like mye til fellesskapet?

Noen vil føle misunnelse når partneren går ut døren om morgenen, mens man selv sitter igjen i pysjen med kaffekoppen. For den som strever med sjalusi, kan man lett bekymre seg for en partner som sitter hjemme med altfor mye tid. Det kan være vanskelig å stole på kjærligheten når man ser sin flotte partner reise til en arbeidsplass med interessante oppgaver og spennende mennesker, mens man selv sitter igjen ved kjøkkenbordet og føler seg ubrukelig.

Vil du ha slutt på familiekrangelen? Her er pedagogens oppskrift.

Tips til den som har tap av inntekt:

 • Prøv å tåle egen sårbarhet.
 • Ta imot omsorg og bekreftelse fra dine nærmeste.
 • Penger er ikke alt. Bidra på andre måter, for eksempel ved å gi oppmerksomhet og omsorg til dem du er glad i.
 • Gjør oppgaver og aktiviteter som gir mestringsfølelse.
 • Husk at situasjonen er et resultat av faktorer utenfor din kontroll. Dette er ikke din skyld.

Tips til den som har en partner med endret arbeidssituasjon:

 • Husk at en avvisning fra partneren din kan være et forsøk på å dekke over usikkerhet og utilstrekkelighet.
 • Vær tydelig på hva partner kan gjøre for deg og gi mye respons på det du får. Det trengs bekreftelse på at man bidrar med noe viktig.
 • Gi ekstra omsorg og kjærlighet. Men prøv ikke å bli lei deg dersom den andre ikke klarer å ta imot eller vise takknemlighet. Det handler ikke om deg.
 • Vær varsom med kritikk. Man er mer sårbar for kritikk når man ikke kan hente selvtillit fra jobbidentiteten sin.
Publisert:

Les også

 1. Derfor er kule foreldre det motsatte av hva tenåringen trenger

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
 1. Koronaviruset
 2. Samliv
 3. Anbefalt foreldre