Kjønnsforskjellene blir tydeligere når den ene i et parforhold blir syk