Hvor ble det av den frie leken ute? Nedgang i lang tid – og så kom pandemien.