Jo lenger barnet spiller, desto vanskeligere er det å avslutte. Dette kan hjelpe foreldre.