Norske førstegangsfedre: Uforberedt på det sterke båndet mellom mor og barn. – Jeg følte på hjelpeløshet.