Forbrukertilsynet: Ulovlig markedsføring av helsekost mot barn

– Selskapet har brutt markedsføringsloven på flere punkter.