Har ferien klusset til søvnrutinene? Slik kan barnet hente seg inn igjen før hverdagen begynner.