Barn bearbeider tanker, følelser og opplevelser gjennom lek. Dersom leken blir planlagt og styrt av voksne, får de mindre rom til å uttrykke seg, sier psykologspesialist Line Marie Warholm. Barn bearbeider tanker, følelser og opplevelser gjennom lek. Dersom leken blir planlagt og styrt av voksne, får de mindre rom til å uttrykke seg, sier psykologspesialist Line Marie Warholm. Foto: Lea Dohle

En psykolog og en forsker: Tre grunner til at barnet ditt bør kjede seg innimellom