Udekkede behov for omsorg, trygghet og oppmerksomhet kan poppe opp igjen, og gjøre at vi stiller store krav til den vi er sammen med, skriver psykologspesialist Line Marie Warholm. Udekkede behov for omsorg, trygghet og oppmerksomhet kan poppe opp igjen, og gjøre at vi stiller store krav til den vi er sammen med, skriver psykologspesialist Line Marie Warholm. Foto: Astrid Waller

Er vi dømt til å leve i skyggen av foreldrene våre for alltid? Nei. Det går an å ta grep.