Tiårsalderen kan være en av de mest sosialt krevende periodene i livet, mener psykolog. Men bør foreldre gripe inn?