Psykologen: Skal man ta oppgjør med sine gamle foreldre?