Mange barnehager har droppet matservering som følge av koronaen. Hos noen kan det bli varig.