Blide barn er ikke alltid sunne barn. La barnet øve på å tåle frustrasjon.