Robuste barn er mer optimistiske og tåler motgang bedre, ifølge forskning. Robuste barn er mer optimistiske og tåler motgang bedre, ifølge forskning. Foto: Shutterstock

Gir barnet ditt opp for lett? Fem grep kan gjøre de minste mer robuste