Disse navnene er plutselig blitt populære

Her er navnene som økte mest det siste året, og de som sank mest.