Norsk forskning: Du kan trene deg opp til økt hverdagsglede