Alle barn trenger både det moderlige og det faderlige i oppdragelsen, skriver psykologspesialist Line Marie Warholm. Alle barn trenger både det moderlige og det faderlige i oppdragelsen, skriver psykologspesialist Line Marie Warholm. Foto: Lea Dohle

For en del foreldre er ønsket om å beskytte barna mot ubehag så sterkt at det «moderlige» tar helt over.