Søskenkranglingen er blitt for voldsom. Hva skal moren gjøre?