foto
Bjørn, Thomas og Erik er alle barnløse, men av ulike årsaker. Foto: Stein Bjørge

Én av tre menn i Norge har ikke barn når de fyller 40 år: Derfor er ikke Bjørn, Thomas og Erik fedre

– Barnløshet vil kunne gi en følelse av å ha mislyktes på en helt sentral dimensjon i livet, sier forsker.