Begrepet kjedsomhet oppsto på 1700- tallet. På samme tid som begrepene fritid, interesse og å søke lykke. Siden da har man vekslet mellom å snakke om kjedsomhet som et trekk ved individet og som en beskrivelse av en situasjon. Begrepet kjedsomhet oppsto på 1700- tallet. På samme tid som begrepene fritid, interesse og å søke lykke. Siden da har man vekslet mellom å snakke om kjedsomhet som et trekk ved individet og som en beskrivelse av en situasjon. Foto: Sergio Membrillas

Hva skal du gjøre når barna kjeder seg? Her er psykologens huskeliste.