«Hvorfor får jeg det aldri til?» Dette skjer i hjernen når du overtenker.