– Vi lever nedstengt og erfarer ikke å ha de tingene i livet som var viktige før: kafeer, bibliotek, restauranter, treningssentre og venner tett på, sier sosialantropolog Gunn-Helen Øye. – Vi lever nedstengt og erfarer ikke å ha de tingene i livet som var viktige før: kafeer, bibliotek, restauranter, treningssentre og venner tett på, sier sosialantropolog Gunn-Helen Øye. Foto: Marianne Otterdahl Jensen

Familien fulgte drømmen og flyttet ut av byen: – Nå kan vi ha to timer ferie hver dag