Monica selger leker i det ene øyeblikket og møter fattige familier det neste: - I desember lever jeg i to parallelle verdener

foto