Legg vekk pulsklokken – og kjenn etter hvordan du egentlig har det.