Barn kjøper seg tilhørighet og status i spill. – Å bruke penger i spill har viktige sosiale ringvirkninger.