NORMALT: Det er normalt å grue seg til eksamen, men blir frykten for sterk, finnes det hjelp å få, forteller ekspertene. NORMALT: Det er normalt å grue seg til eksamen, men blir frykten for sterk, finnes det hjelp å få, forteller ekspertene. Foto: Ditty_about_summer / Shutterstock

Eksamensnerver? «Pust inn og tell til fire» er ett av rådene