Linn og Rebaz har satt av en uke til sønnens oppstart i barnehagen: – Foreldre bruker mer tid nå enn tidligere

Arbeidstagere har i utgangspunktet ingen rett til å få fri når barna skal begynne i barnehage.