Hvordan lære barnet å takle motstand? Disse fem egenskapene er avgjørende.

Barn må lære at følelser er en naturlig del av livet, mener ekspertene.