Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble inngått 22.887 ekteskap i Norge i fjor. Det er en nedgang på 149 sammenlignet med året før.

Av fjorårets inngåtte ekteskap var det 300 par av samme kjønn, det høyeste tallet siden den nye ekteskapsloven kom i 2009. 113 av parene var menn, mens det var 187 kvinnelige par.

Siden 2004 har tallene vist en nedgang i antall skilsmisser. I fjor ble 9306 ektepar skilt, mens det ble tatt ut 10.507 separasjoner. Dette er en nedgang på henholdsvis 250 og 317 par.

Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen, mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.

I fjor ble 90 ektepar av samme kjønn separerte, og 68 ektepar av samme kjønn ble skilt.

(©NTB)

Mer om samliv, ekteskap og skilsmisse: