Telefonsvindel: – Forfalskningen av numrene gjør det ekstra vanskelig og utfordrende