DÅRLIG DEKNING: En dekningundersøkelse Telenor har gjennomført viser at ti prosent av mobilbrukerne i Norge opplever å ha dårlig innendørsdekning. Med Iphone på plass er det 650.000 Telenor-kunder som kan benytte WiFi-Tale. DÅRLIG DEKNING: En dekningundersøkelse Telenor har gjennomført viser at ti prosent av mobilbrukerne i Norge opplever å ha dårlig innendørsdekning. Med Iphone på plass er det 650.000 Telenor-kunder som kan benytte WiFi-Tale. Foto: MICHAELA REHLE / X01425

Nå kan Telenor-kunder med Iphone ringe uten mobildekning