Det er bare drøyt syv år siden Høyesterett fjernet den sorte sladden her til lands, men nå kan det se ut til at pornotittere i hele Europa går nye, mørke, skjermer i møte.

Det er i alle fall oppfatningen til Rickard Falkvinge, grunnleggeren av det svenske Piratpartiet. På sin blogg forteller han om en EU-rapport, med det klingende navnet «Initiativ for en resolusjon for å eliminere kjønsstereotyper i EU», som visstnok leder opp til et forbud mot nettporno i hele unionen.

Etter all sannsynlighet vil Europaparlamentet i morgen stemme over om rapporten skal føre frem til en faktisk EU-resolusjon – altså et lovforslag for medlemslandene, som Norge også kan godta. Ifølge Falkvinge er det klart flertall for dette i parlamentet, mest på grunn av rapportens tittel, og at «ingen tror det er noe rart med den».

Bannlyser all nettporno

Punktet i rapporten som den svenske politikeren selv mener er kritikkverdig, var i utgangspunktet nummer 17. Ordlyden i dette gikk i utgangspunktet som følger:

«EU og medlemsstatene [bes] ta konkrete skritt basert på resolusjonen fra 16. september 1997, om kvinnediskriminering i reklame, som innebærer et forbud mot alle former for pornografi i media og mot reklame for sexturisme.»

Falkvinge, hvis parti har to representanter i Europaparlamentet, peker på at «media» i denne sammenhengen også inkluderer Internett, da dette er spesifikt nevnt i et tidligere punkt. Der nevnes det også at alle berørte parter sammen skal trekke opp et lovverk, «som alle Internett-operatører vil inviteres til å overholde».

Bred statlig sensur

Christian Engström i Europaparlamentet er ikke begeistret for rapporten.

Partigrunnleggeren omtaler slike rapporter som det første skritt i «det lovgivende pølsemaskineriet», hvor det man putter inn, er det samme som kommer ut i den andre enden.

Flere medier, inkludert Dagbladet, omtalte saken nå i helgen, og fortalte samtidig at EUs likestillingskomité også ønsker seg en statlig sexsensurinstans. Denne skal få «mandat til å ilegge effektive sanksjoner mot selskaper og enkeltpersoner som fremmer seksualisering av jenter», ifølge avisen.

Dette ser ifølge Dagbladet ut til å være inspirert av en annen rapport, som foreslår strengere og mer samkjørt regulering av medlemslandenes presse. Man ønsker seg nasjonale organer, som med utvidete fullmakter og basert på retningslinjer fra EU skal kunne få journalister bøtelagt eller sparket.

Ubetydelige endringer

I forkant av Dagbladets dekning av saken, skjedde det imidlertid noen endringer i porno-rapporten. Blant annet ble språkbruken i punkt 17 endret, og akkurat setningsleddet som handler om pornografi ble fjernet. Det trenger dog ikke bety noe som helst, ifølge Falkvinge, som forklarer at pornoforbudet lever videre i andre deler av teksten.

Grunnen til at effekten fortsatt står igjen, om enn spredt utover, er blant annet at man fortsatt definerer «media» til å inkludere Internett. I tillegg viser man til resolusjonen fra 1999, og ifølge Falkvinge er den eneste konsekvensen av omskrivingen at man har mistet forklaringen på hva man vil oppnå.

I en oppdatering forteller han at denne endringen kom i etterkant av at flere hundre mennesker protesterte etter at han oppfordret til dette i sitt første innlegg, og at saken derfor gikk fra å være forhåndsavklart, til å være åpen for diskusjon.

Kritikk i søppelpost-filter

På toppen av dette kom det ifølge Europaparlamentsmedlem Christian Engström inn forespørsler fra enkelte individer i parlamentet, i etterkant av protestene, til deres tekniske avdeling.

Disse førte altså til at søppelpost-filteret til hele forsamlingen ble oppdatert med ordene «gender stereotypes» – slik at e-poster som omtalte rapportens engelske navn sluttet å komme frem til politikerne.

Rickard Falkvinge la derfor ut en fullstendig liste over e-post-adressene til parlamentets medlemmer. Dermed kan protestanter, heller enn å bruke en forhåndsskrevet mal gjennom hans servere, sende inn sine egne e-poster – og dermed unngå å havne i filteret.

Dette kommer bare uker etter nyheten om at Island vurderer det samme:

Les på Hardware.no: Vil ha pornoforbud på nett