Norge på sisteplass i databruk på mobilen

Norge ligger langt bak i datatrafikk per kunde i mobilnettene, og vi sakker stadig lenger akterut.